Der bruges Business Canvas Model i forbindelse med analysen af ventilations virksomheden Exhausto