• Fremtids Scenarier

  Når Konsulenthuset FORZA arbejder med Fremtids Scenarier, gøres det altid i tæt samarbejde med kunden. Det gør vi fordi vi anser det for helt centralt for processen, at der både fremkommer specifik viden fra den pågældende kunde og en mere fremtidsorienteret viden om tendenser i omverdenen fra Konsulenthuset FORZA. Desuden er dialogen vigtig, fordi det er kunden, der skal bruge scenarierene, og dermed skal kunden have været med i processen for at forstå, hvilke megatrends og bevægelser, der har betydning for kundens branche/markeds forhold. Udbyttet er derfor, at kunden med fornyet viden kan drive en succesfuld strategiudvikling igang med nye pejlemærker.

 • Strategi Udvikling

  Når Konsulenthuset FORZA arbejder med Strategi Udvikling tages der altid udgangs punkt i kundens behov og hvad der giver menig. Konsulenthuset FORZA tilbyder derfor strategi udvikling baseret på Fremtids Scenarier omfattende analyser, eller via dialogbaserede strategi udviklings modeller som Gameplanere, eller The Business Model Canvas.

 • Salgs Udvikling

  Når Konsulenthuset FORZA arbejder med Salgs Udvikling tages der som regel udgangspunkt i et forudgående salgs tjek af salgs organisationens key performence områder. Salgs tjekket genererer herefter områder, der skal prioriteres og bearbejdes. Det kan f.eks være prioritering af tid i forhold til A,B og C kunder. Det kan også være, at virksomheden er uden en salgs proces, hvorefter en sådan kan udarbejdes.

 • Organisations Udvikling

  Når Konsulenthuset FORZA arbejder med Organisations Udvikling tages der udgangs punkt i FORZA`s ti essentielle ledelses dimensioner. Når disse er præsenteret for ledelsen og den brændende platform for, hvilke dimensioner der er i organisatorisk ubalance prioriteres indsatserne og udviklingen derefter. Som hovedregel er det virksomhedens processer eller mellemledelses kraft, der i denne fase er udfordringen.

 • Foredrag

  Når Konsulenthuset FORZA holder foredrag er det med udgangspunkt i spids kompetencerne indenfor:
  * Fremtids udviklingen
  * De strategiske dilemmaer
  * Salget 2020
  * Ledelse i øjenhøjde