• Fremtids Scenarier

  Udarbejdelse af fremtids scenarier til den videre strategi udvikling af serviceydelser i Aalborg Lufthavn A/S

 • Fremtids Scenarier

  Udarbejdelse af fremtids scenarier som afsæt til den videre strategi udvikling af serviceydelserne og markedsforhold i Agri Nord

 • Fremtids Scenarier

  Udarbejdelse af fremtids scenarier til den videre strategi udvikling i Multi-Byg A/S, med hovedvægt på branche vilkårene

 • Fremtids scenarier

  Udarbejdelse af fremtids scenarier til den videre strategi udvikling af salg og markedsføring af niche fødevarer fra Nordjylland

 • Fremtids scenarier

  Udarbejdelse af fremtids scenarier til den videre strategi udvikling af serviceydelser i Intelligent Systems A/S samt udvikling af Salgs strategi.

 • Fremtids scenarier

  Udarbejdelse af fremtids scenarier til den videre strategi udvikling af fødevarer produceret i Nordjylland under det Triologiske brand:
  Himmerland
  Thy og
  Jydske Ås

 • Strategi Udvikling

  Udarbejdelse af hoved strategi for Avant Denmark A/S, med fokus på mål, vision, faser og kritiske indsats områder mod 2022.

 • Strategi Udvikling

  Udarbejdelse af strategi for Multi-Byg A/S, med fokus på projektledelse, leder udvikling og salgs udvikling.

 • Strategi Udvikling

  Udarbejdelse af strategi for Intelligent Systems A/S, med fokus på potentiale, markeds segmentering og konkurrentanalyse.

 • Salgs Udvikling

  Udarbejdelse af salgs strategi med hovedvægt på match mellem Aalborg Pirates A/S brand og aktører som kan få synergi i forhold til brandet.

 • Salgs Udvikling

  Udarbejdelse af salgs strategi for Avant Denmark A/S, med hovedvægt på markeds segmentering A,B og C kunder, samt udarbejdelse af en Avant Denmark salgs proces

 • Salgs Udvikling

  Udarbejdelse af salgs strategi for Vestkystens VVS A/S, med hovedvægt på potentiale og indsalg af nye ydelser. Derudover blev der udarbejdet en strategi for kommunikations platformen.

 • Organisations Udvikling

  Leder udvikling af de 22 mellemledere hos Agri Nord, med hovedvægt på situations bestemt ledelse og forståelse af ledelses rollen i forhold til DISC profilen. " Ledelse i øjenhøjde" samt "Klogt lederskab"

 • Organisations Udvikling

  Workshop for leder gruppen i J. N Data A/S, hvor fokus var på redefinering af "Hvad er vores kerneforretning i dag". The Business Model Canvas, blev brugt som metode værktøj.

 • Organisations Udvikling

  Viborg Fjernvarme har et ønske om via interview at afklare, hvordan og hvilken tilgang, der skal vælges for at få flere forbrugere koblet op på fjernevarme. Outputtet skal efterfølgende udmønte sig i en tilgang til en salgs strategi. Som metode til at udvælge en spørgeramme blev "The Big Hyber Quistion" anvendt. Metoden er tidligere blevet anvendt af Lego, da de skulle re-tænke deres tilgang til markedet. I vores interview har vi brugt hele spørgerammen for at forstå adfærds trækkene hos de potentielle kunder. Men metoden anvendes som regel til at finde dette ene spørgsmål som sætter os i stand til at innovere vores ydelser/produkt. LAST modellen blev brugt til at definere Uniq Selling Points

 • Inspirations indlæg

  Salget 2020.
  Paradigmeskiftet fra den ensomme ulv til det teambaseret salg

 • Inspirations indlæg

  Forretningsudvikling.
  Hvordan kan man bruge Business Canvas Model som model til udarbejdelse af strategi

 • Inspirations indlæg

  Salget 2020.
  Hvilke kompetencer skal salgsorganisationen tilegne sig i 2020

 • Inspirations indlæg

  Fremtids scenarier.
  Hvad skal vi forvente af fremtiden her under de forskellige megatrends indflydelse på forretningsmodel og afsætningsvilkår

 • Inspirations indlæg

  Taktisk kommunikation.
  Inspiration til udarbejdelse af kommunikations platform til partiet Venstre i forbindelse med kommunal valget 2009 i Aalborg Kommune og 2013 i Randers Kommune.