4 forskellige og beskrevne Fremtids Scenarier for Aalborg Lufthavn A/S. Der er beskrevet strategi for h.h.v det mest sandsynlige og det ønskelige scenarie